fractal@fractal.cz
+420 211 150 000 Po - Pá 8:00-18:00

INFORMACE K LETU

 

ZAKOUPENÍM LETENKY VZNIKÁ SMLUVNÍ VZTAH MEZI CESTUJÍCÍM A LETECKÝM DOP RAVCEM, TUDÍŽ PŘEPRAVA A DALŠÍ SLUŽBY S TÍM SPOJENÉ SE ŘÍDÍ VŠEOBECNÝMI PŘEPRAVNÍMI PODMÍNKAMI JEDNOTLIVÝCH LETECKÝCH DOPRAVCŮ. PODMÍNKY JSOU K DISPOZICI U DOPRAVCE.

ITINERÁŘ PŘEDSTAVUJE „LETENKU“ DLE ČLÁNKU 3 VARŠAVSKÉ KONVENCE, DOPRAVCE MŮŽE PŘEDAT JINÝ DRUH DOKUMENTU, KTERÝ MUSÍ BÝT SHODNÝ S POŽADAVKY Z ČLÁNKU 3.

UPOZORNĚNÍ

VARŠAVSKÁ KONVENCE JE MEZISTÁTNÍ SMLOUVA, KTEROU MEZI SEBOU UZAVŘELY VŠECHNY STÁTY SVĚTA PROVOZUJÍCÍ LETECKOU PŘEPRAVU. VARŠAVSKÁ KONVENCE UPRAVUJE A VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ LIMITUJE ODPOVĚDNOST

DOPRAVCE ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ PŘEPRAVĚ A V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ ZAVAZADLA. DALŠÍ INFORMACE VIZ. „ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY“ A „NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS“

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VAŠI CESTU

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA

UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE PLATNÝ CESTOVNÍ DOKLAD DO VŠECH ZEMÍ, KAM CESTUJETE I KDE PŘESTUPUJETE. VĚTŠINA STÁTŮ POŽADUJE, ABY V DOBĚ CESTY BYLA PLATNOST DOKLADU JEŠTĚ ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ. PRO PŘÍPAD ZTRÁTY JE VHODNÉ MÍT S SEBOU KOPIE CESTOVNÍHO DOKLADU ULOŽENÉ NA JINÉM MÍSTĚ, NEŽ ORIGINÁL. SOUČASNĚ SI OVĚŘTE VÍZOVOU POVINNOST VAŠÍ DESTINACE I PŘESTUPNÍCH BODŮ. NEJLÉPE K TOMUTO ÚČELU POSLOUŽÍ STRÁNKY MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ (WWW.MZV.CZ).

LETENKA:

CESTUJÍCÍ JE POVINEN DODRŽET VŠECHNY PODMÍNKY ZAKOUPENÉHO TARIFU VČETNĚ NÁSTUPNÍHO BODU CESTY UVEDENÉHO NA LETENCE. VŠECHNY LETOVÉ KUPÓNY MUSÍ BÝT VYUŽITY V POŘADÍ, V JAKÉ JSOU UVEDENY NA LETENCE. V PŘÍPADĚ JEJICH NEDODRŽENÍ ZRUŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST AUTOMATICKY ZBÝVAJÍCÍ ÚSEKY CESTY BEZ NÁHRADY. LETENKA JE VŽDY VYSTAVENA NA JMÉNO CESTUJÍCÍHO A JE NEPŘENOSNÁ.

ZAVAZADLA:

DOPORUČUJEME CESTUJÍCÍM OVĚŘIT SI AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, POVOLENÉ MNOŽSTVÍ A VÁHU ZAVAZADEL.

PŘÍCHOD NA LETIŠTĚ:

CESTUJÍCÍ SE MUSÍ DOSTAVIT VE VLASTNÍM ZÁJMU VČAS K ODBAVENÍ, ABY MOHLY BÝT VYŘÍZENY FORMALITY SOUVISEJÍCÍ S ODLETEM. ČASY UVEDENÉ JSOU VŽDY MÍSTNÍ K DESTINACI ODLETU. CESTOVNÍ AGENTURA OCHOTNĚ PORADÍ CESTUJÍCÍM V OTÁZKÁCH PASOVÝCH, VÍZOVÝCH, ZDRAVOTNÍCH A JINÝCH, NENESE VŠAK ZODPOVĚDNOST ZA TO, JESTLIŽE CESTUJÍCÍ NEMÁ POTŘEBNÉ CESTOVNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ DOKLADY V POŘÁDKU.

EXISTUJE OPTIMÁLNÍ ČAS, KDY PŘIJÍT NA LETIŠTĚ K ODLETU?

VŠEOBECNĚ SE DOPORUČUJE BÝT NA LETIŠTI NEJPOZDĚJI 2 HODINY PŘED VAŠÍM PLÁNOVANÝM ODLETEM. NEJPOZDĚJI 2 HODINY PŘED ODLETEM JE OTEVŘENA PŘEPÁŽKA LETECKÉ SPOLEČNOSTI A ODBAVUJE NA PŘIPRAVENÝ LET. DOPORUČUJEME PŘED CESTOU NA LETIŠTĚ ELEKTRONICKÝ CHECK-IN. POKUD LETECKÁ SPOLEČNOST UMOŽŇUJE ELEKTRONICKÉ ODBAVENÍ, ODBAVTE SE JEŠTĚ PŘED VAŠÍ CESTOU, ŠETŘÍTE TAK VÁŠ ČAS. POKUD SI NEJSTE JISTI, S JAKÝM ČASOVÝM PŘEDSTIHEM MÁTE BÝT NA LETIŠTI K VAŠEMU ODLETU, KONTAKTUJTE PROSÍM LETECKOU SPOLEČNOST NEBO VAŠEHO CESTOVNÍHO AGENTA. TOTO PRAVIDLO JE PLATNÉ PRO CESTUJÍCÍ V EKONOMICKÉ TŘÍDĚ, PŘEVÁŽNĚ EVROPSKÝCH LETECH. POZOR! NA MEZIKONTINENTÁLNÍCH LETECH A NA LETECH SE ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTNÍ PROCEDUROU JSOU VYŠŠÍ ČASOVÉ NÁROKY NA ODBAVENÍ NA LETIŠTI.


DO JAKÝCH OBLASTÍ JSOU ZVÝŠENÉ ČASOVÉ NÁROKY?

OBLASTI SE ZVÝŠENÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY: RUSKÁ FEDERACE, ISRAEL, TURECKO, STÁTY V OBLASTI BLÍZKÉHO VÝCHODU (SAUDSKÁ ARÁBIE, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, …). MEZI OBLASTI SE ZVÝŠENÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRAVIDLY PATŘÍ TAKÉ SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. CESTUJÍCÍ JE POVINEN BÝT NA LETIŠTI K ODBAVENÍ SVÉHO LETU 3 HODINY PŘED STANOVENÝM ODLETEM.

CO DĚLAT, KDYŽ JE NA LETIŠTI K VAŠEMU LETU NEPŘEHLEDNÁ FRONTA?

ZEPTEJTE SE NA PŘEPÁŽCE LETECKÉ SPOLEČNOSTI, KTEROU CESTUJETE. ZEPTEJTE SE, KDY A KDE BUDE VÁŠ LET ODBAVOVÁN. BUDETE TAK SPRÁVNĚ INFORMOVÁNI, U KTERÉ PŘEPÁŽKY BUDE ODBAVOVÁN VÁŠ LET.

PROČ TOTO PRAVIDLO RESPEKTOVAT?

LETECKÉ SPOLEČNOSTI MAJÍ K ODBAVENÍ NA PALUBU KAŽDÉHO LETADLA PŘÍSNÁ BEZPEČNOSTÍ PRAVIDLA, KTERÁ SE RŮZNÍ DLE DESTINACE A DOPRAVCE (PŘÍPADNĚ KOMBINACI DOPRAVCŮ). NEZNÁTE LETIŠTĚ, VÁŠ TAXI ČEKÁ VE FRONTĚ, PŘECHÁZÍTE CELÉ LETIŠTĚ. DOPORUČUJEME VYPRAVIT SE NA LETIŠTĚ RADĚJI O HODINU DŘÍVE. ODBAVÍTE SE, NEZMEŠKÁTE LET, LETECKÁ SPOLEČNOST NEPRODÁ VAŠE MÍSTO NA PŘE-PRODANÉM SPOJI A MÁTE JISTOTU. DÁTE SI KÁVU, VYŘÍDÍTE E-MAILY A POKRAČUJETE VAŠÍM SPOJEM DO STANOVENÉ DESTINACE.

Upozornění na ochranu osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušného dopravce. Pokud je vaše rezervace provedena prostřednictvím poskytovatele rezervačního systému (GDS), pak s jejich pravidly ochrany osobních údajů. Jsou k dispozici na adrese www.iatatravelcenter.com/privacy nebo přímo u dopravce či GDS. Měli byste si tuto dokumentaci přečíst, týká se vaší rezervace a např. specifikuje, jak jsou vaše osobní data shromažďována, uložena, používána, zveřejňována a přenášena.