fractal@fractal.cz
+420 211 150 000 Po - Pá 8:00-18:00

Vážený kliente,
dovolujeme si Vás požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.
Přečtěte si prosím podrobně následující text a potvrďte souhlas dole kliknutím na: SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů:  FRACTAL s.r.o., IČ: 63979578 se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3 a další jeho smluvní partneři zpracovávali moje osobní údaje v rozsahu:

• jméno a příjmení, adresa, firma, národnost,
• telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení

za účelem:
• využívání služeb v oblasti cestovního ruchu,
• informování o novinkách a další marketingové zpracování

Správce osobních údajů:
FRACTAL, s.r.o., Č: 63979578 se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3

Kontaktní údaje:
Petra Hemrová, telefon: +420 222 512 000, email: petra.hemrova@fractal.cz

Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb v oblasti cestovního ruchu a marketingové zpracování

Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018).
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování našich služeb v oblasti cestovního ruchu. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, není možné Vám z naší strany tyto služby zajistit.

 

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme za spolupráci.
FRACTAL s.r.o.