fractal@fractal.cz
+420 211 150 000 Po - Pá 8:00-18:00

Přinášíme aktuální přehled na vaše cesty

Opuštění hranic

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Vycestování na dobu kratší než 24 hodin

Jde o možnost v naléhavé a mimořádné situaci vycestovat bez nutnosti karantény po návratu. Tuto možnost získají:

Vycestování na dobu delší než 24 hodin

Jde o možnost vycestovat s nutností 14denní karantény po návratu. Kromě výše zmíněných případů, které občan nestihne do 24 hodin, jde o nezbytně nutné a odůvodněné případy, které nelze vyřídit v České republice. Jde např. o možnost vycestovat za zaměstnáním či na služební cestu. Stačí, když občan na hranicích ukáže pracovní smlouvu.

Je např. možné:

Není nezbytné, tedy není možné:

 

Letiště

Provoz na letištích v sousedních zemích je značně omezen. Cestující, kteří se budou pohybovat v prostorách letišť a na palubě letadel, musí dodržovat bezpečnostní opatření daného letiště a státu. Zpravidla se lze v prostorách letiště pohybovat pouze se zakrytými ústy a nosem a cestující dodržují rozestupy v bezpečné vzdálenosti .

Frankfurt

Letiště ve Frankfurtu je velmi dobře připraveno na infekční choroby a funguje v souladu s doporučeními příslušných zdravotnických úřadů. V současné době neexistuje žádný úřední příkaz k provádění zdravotních kontrol cestujících. V úzké spolupráci s odpovědnými zdravotnickými úřady se v současné době zveřejňují cestovní informace pro cestující na monitorech v terminálech a na letácích, které rozdává letištní personál.

Odlétající cestující jsou vyzváni, aby před odletem kontaktovali svou leteckou společnost a informovali se o předpisech specifických pro leteckou společnost. Příchozí cestující ze všech zemí jsou od 10. dubna v čtrnáctidenní karanténě. Naleznete zde různé výjimky z karanténní povinnosti nebo zvláštních předpisů, pokud neexistují žádné příznaky Covid 19.

Vídeň

Současný vývoj týkající se koronaviru omezil letové operace na vídeňském letišti. Informace o aktuálních vzletech a přistáních na  naleznete na webových stránkách letiště ve Vídni v části Odlety a přílety. Doporučujeme všem cestujícím, aby před odletem zkontrolovali stav svého letu na webových stránkách své rezervované letecké společnosti.

Od 19. března 2020 jsou veškeré manipulační činnosti na letišti ve Vídni dočasně soustředěny v Terminálu 3 z důvodu sníženého počtu letů a cestující musí v terminálu používat ochranné obličejové masky. Přístup z parkoviště 3 do lékárny a terminálu 3 bude nadále možný. Všechna provozně nezbytná a provozní oddělení budou i nadále nepřetržitě obsluhována a přístupná. Celý areál a budovy terminálu budou monitorovány a kontrolovány bezpečnostním personálem.

Pro bližší informace o konkrétním letišti doporučujeme navštívit jeho webové stránky.

Kam (ne)můžeme cestovat?

Slovensko

Na Slovensko se většina Čechů stále nedostane, země zakázala vstup všem cizincům. Výjimku mají blízké osoby slovenského občana, mezi které patří manželé, rodiče a děti – smí však vstoupit na Slovensko jen přes pozemní hranici. Na Slovensko mohou také lidé, kteří tam mají trvalý pobyt, diplomaté, řidiči. Všechny cizince i slovenské občany navíc čeká dvoutýdenní karanténa. Vycestovat ze země lze. Cestovat na území Slovenska není možné za účelem turistiky

Německo

Ani do Německa nemohou cizinci. Lidé, kteří nejsou německými občany, mohou do země jen ve výjimečných případech. Mezi ty patří neodkladné vyšetření u lékaře nebo kvůli péči o člena rodiny. Mohou sem také pendleři. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv, a to včetně návštěv manželů nebo dětí, dovolen není. Některá pravidla se pak liší podle jednotlivých spolkových zemí. Průjezd Německem je možný především za účelem cesty do domovského státu.

Rakousko

 V Rakousku neplatí tak přísná pravidla jako v ostatních sousedních zemích. Češi sem smějí, ale musí dokázat bezinfekčnost. Na hranicích musí Češi předložit max. 4 dny staré lékařské potvrzení o negativním testu na nemoc Covid-19, který musí být v angličtině nebo němčině. Je však dobré mít na paměti, že hotely a ubytovací zařízení zde nefungují. Průjezd Rakouskem bez zastavení je povolen, řidiči musí doložit dostatek paliva v nádrži.

Polsko

Češi do Polska nesmí, hranice jsou všem cizincům zavřené momentálně do 3. května. Výjimku tvoří manželé a děti polských občanů, osoby s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením, řidiči dopravních prostředků převážejících zboží a diplomaté. Nefungují zde hotely a ubytovací zařízení.